หมู่บ้านสารสนเทศ บ้านดงน้อย
 
 
ภูผาขาว
 
 
วัดป่าวิเวกภูเขาวงศ์
 
 
วัดผาสุกการาม
 

   
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะทางสังคม
  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  ลักษณะทางทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนกองศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  ผลงาน อบต.
  รายรับ-รายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
     
 
  01  
     
   
   
 
 
 
 

 
ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
สรุปผลการดําเนินงาน หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปี๒๕๕๙ (บ้านดงน้อย)
คำขัวญประจำอำเภอผาขาว "ผาขาวสูงตระหง่าน อ้อยหวานธารน้ำสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำลำพวยเกมส์"
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว ประจำปีการศึกษา 2559
เชิญชวน ร่วมงาน"สืบสานวัฒนธรรม ลำพวยเกมส์" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 เมษายน 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์"ประจำปี 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559
การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงอากาศหน้าแล้ง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องจัดชื้อจัดจ้างและเรื่องทั่วไป ปี2558
เชิญชวน ชมการแข่งขันมวยไทยต้านยาเสพติด ในงานการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18
เชิญชวน ชมการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลผาขาวต้านยาเสพติด ผาขาวเกมส์ ครั้งที่ 18

หน้าที่ [1] 2 3 >>

 
     
    หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด