ภูผาขาว
 
 
วัดป่าวิเวกภูเขาวงศ์
 
 
วัดผาสุกการาม
 
 
วัดสมศักดิ์พัฒนา
 

   
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะทางสังคม
  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  ลักษณะทางทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  ผลงาน อบต.
  รายรับ-รายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
     
 
  05  
     
   
   
 
 
 
 

 
ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
การเสียภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ
"สืบสานวัฒนธรรม ลำพวยเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
กิจกรรม กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
เชิญชวนพี่น้องชาวผาขาวและประชาชนทั่วไปร่วมงาน" กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 "
เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบต. ส.อบต.ผาขาว 6 ต.ค. 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2554
รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู"
รายงานผลการอบรม หลักสูตร “ เทคนิคการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การผลิตสื่อสำหรับปฐมวัย ”

หน้าที่ [1]

 
     
    หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด